Zonne-energie niet belastend, wel belastbaar!

Ik denk steeds: “Gekker kan het in dit land niet worden!”  Maar dan komt er weer eens een nieuw (idioot) dictaat vanuit Brussel en dan zinkt me het hart al in de schoenen. Zoals in dit geval, vanochtend bij het vreedzaam wakker worden: mensen die zonne-energie opwekken zijn producent en moeten in het vervolg dus BTW betalen.

Hoe kan een milieumaatregel om onze aarde te redden in hemelsnaam bestempeld worden als handel? Het zou logischer zijn om die dingen gratis ter beschikking te stellen, zodat meer mensen ze op hun dak plaatsen en zich verantwoordelijk voelen voor die prachtig begroeide rots waarop we wonen, maar die we langzaam met z’n allen naar de kl*&%n helpen.

Als jonge vrouw was ik helemaal voor een sterk handelsblok, als tegenwicht voor de hegemonie van eerst de Verenigde Staten en later Japan. Daarom ook was ik voor de ‘renovatie’ van de EEG in de EU, als handelsblok dus. Maar – en ik zeg het wel vaker in mijn stukjes – ondertussen bemoeit die handelsunie zich steeds meer met het persoonlijke leven van de Europese burgers, krijgt ze invloed op niet handelsgebieden als justitie, onderwijs, milieu en talloze andere zaken – en maakt ze er financieel gewoon een potje van.

En zo ben ik van jonge pleitbezorger langzaam scepticus geworden en met die laatste idiote Europese ingrepen in onze persoonlijke levenssfeer zal het er hoogstwaarschijnlijk mee eindigen dat ik als fel anti-Europese Unie de kist in ga.

Blog Categorieen