Publicatie

Een verkorte versie van “Twee keer in het witte licht” is als ervaringsverhaal geplaatst in ‘Terugkeer’, een kwartaaluitgave van Stichting Merkawah/IANDS Nederland, met bijdragen over bijnadoodervaringen (BDE) en aanverwante bewustzijnsverschijnselen, zoals buitenlichamelijke ervaringen (BLE), perimortale- en postmortale ervaringen (After Death Contacts) en sterfbedvisioenen. De stichting werkt nauw samen met IANDS, wat staat voor International Association for Near Death Studies.

Het integrale verhaal (zie elders op deze website) Рte lang  eigenlijk als ervaringsbijdrage in het tijdschrift Рwordt binnenkort wel op de dan geheel vernieuwde website van dezelfde stichting geplaatst. Zie voor een verwijzing naar de site van Stichting Merkawah de bladwijzers op de homepage.

De Stichting Merkawah/IANDS Nederland streeft vier doelen na:

  1. Zij organiseert landelijk en regionaal bijeenkomsten waar BDE’ers elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen kunnen uitwisselen (lotgenotencontact).
  2. Zij tracht door middel van tal van activiteiten de opgebouwde kennis van BDE’s en hun implicaties uit te dragen.
  3. Verder schept en verbetert zij mogelijkheden tot begeleiding van hulpvragende BDE’ers.
  4. Tenslotte bevordert en steunt zij wetenschappelijk onderzoek naar BDE’s.

Je kunt donateur worden en ontvangt ‘Terugkeer’ dan gratis, maar je kunt ook losse nummers bestellen.

Blog Categorieen